Chat with us, powered by LiveChat

Vilkår

Generelt

Disse vilkår gjelder for salg av objekter til Gullbanken, og gjelder sammen med din signatur og aksept det samlede avtalegrunnlag for kjøpet. Gullbanken kjøper kun gull sendt fra Norge og Svalbard. Kjøper er Edelt metall AS, Østregate 21 2317 Hamar. Org. nr. 920 538 185. Kontaktes på kundeservice@gullbanken.no. Telefon 62 00 08 55 og blir i det følgende benevnt Gullbanken. Selger er den person eller juridisk person oppgitt som selger i salgsmeldingen, og blir i det følgende benevnt selger. Innsendte objekter blir heretter benevnt varen.

Salgsmeldingen

Salgsmeldingen mellom selger og Gullbanken inngås ved at selger fyller ut og aksepterer ved signatur, avtalen som sendes Gullbanken. Denne avtale må returneres sammen med varen, og er ikke bindende før Gullbanken har mottatt varen. Eiendomsretten til varen overføres til Gullbanken når varen er mottatt fra Bring Logistics, og selger har mottatt oppgjør for varen. Gullbanken påberoper seg retten til å avstå fra kjøp av varen sendt inn av selger dersom forsendelsen er skadet eller mangelfullt innpakket. Likeledes dersom kvalitet og kvantum ikke oppfyller vilkårene fra Gullbanken.

Alder

Selger må være fylt 18 (atten) år den dato avtalevilkårene signeres og være juridisk eier for at avtalen med Gullbanken skal være gyldig og bindene. Fødselsdato må oppgis i salgsmeldingenn for at den skal være gyldig.

OPPGJØR

Når Gullbanken har mottatt varen, blir den kontrollert og veiet. Det blir deretter beregnet en kjøpesum Gullbanken vil betale for varen. Utbetalingen skjer til konto oppgitt med bankoverføring senest påfølgende bankdag etter at selger har godkjent tilbudet. Dersom kontonummer ikke er oppgitt, vil oppgjør for varen sendes via utbetalingsanvisning. Kostnad for dette er kr. 199 som vil trekkes fra oppgjøret. Prisen Gullbanken tilbyr fastsettes samme dato forsendelsen ankommer Gullbanken.

IDENTITETSKONTROLL

Gullbanken forbeholder seg retten til å kontrollere identiteten til selger ved telefonsamtale eller elektronisk kommunikasjon. En slik kontakt vil rettes mot telefonnummer eller elektronisk postadresse oppgitt i salgsmeldingen.

KONTROLL AV VAREN

Gullbanken har rett til å kontrollere varens kvalitet og mengde med kjemiske og fysiske tester, og tar ikke ansvar for eventuelle skader som kan oppstå på varen. Dette innebærer også eventuell verdireduksjon som følge av kontrollen. Dersom det oppstår tvil om varens kvalitet kan Gullbanken avstå fra kjøp.

GARANTI

Dersom selger bruker vedlagt pakkelapp på sendingen er varen forsikret for kr. 100.000. Gullbanken påtar seg kun ansvar for forsendelsen dersom kunden har fulgt instruksjoner på side 2 i salgsmeldingen gjeldene pakking av varen.

RETURNERING

Dersom varen viser seg ikke å være gull eller handelen ønskes avbrutt kan varen returneres til en kostnad av kr. 295. Beløpet innbetales Gullbankens konto før varen sendes i retur. Dersom slike returvarer ikke hentes, vil de returneres Gullbanken etter 3 (tre) uker, og eiendomsretten tilfalle Gullbanken. Gullbanken har ikke ansvar for returnerte varer.

Dersom kunden ikke betaler returgebyr eller kontakter Gullbanken innen 14 dager etter at Gullbanken mottok gjenstanden, vil eiendomsretten tilfalle Gullbanken, og tilbudsbeløp utbetales til kunde fratrukket et gebyr for kr. 295.

PERSONOPPLYSNINGER

Alle personopplysninger behandles konfidensielt i henhold til lov om behandling av personopplysninger og er taushetsbelagt. Kunden har rett til å kontrollere personopplysningene hos Gullbanken, og ved eventuelle feil kreve at det rettes eller slettes. Personopplysninger brukes kun til kundeopprettelse, ID, administrasjon av salgsmelding, fakturering og eventuell oppfølging av betaling.

MISLIGHOLD OG TYVGODS

Gullbanken forbeholder seg retten til å avstå fra kjøp av varen ved brudd på vilkår eller ved mistanke om kriminell handling.

TVIST

Tvist som oppstår ved handel med Gullbanken og disse vilkår skal avgjøres i henhold til vanlig domstolsbehandling i Norge.

    • Trygg, sikker, oversiktlig og enkel handel
    • Markedets beste pris
    • Ingen skjulte gebyrer eller avgifter
    • Penger på konto senest neste virkedag etter at tilbudet er godkjent

Åpningstider kundeservice

Mandag-Søndag: 09.00-18.00
Telefon: +47 62 00 08 55