Gullskolen

Hvordan vet jeg at det er gull? Hva er verdien på mitt gull?

Lær om gull, få interessante samfunns- og økonomiske relasjoner forbundet med gull og les litt om gullets historie.

Selg gull Kjøp gull

Gullskolen

Gullskolen

Hvordan vet jeg at det er gull?

Alt gull har et stempel på tre siffer som indikerer hvilken karat gull det er.

Karat betyr finheten av gull, altså hvor mye rent gull smykket inneholder. Karat er det eneste som har betydning for gullets verdi. Stempel finner du på innsiden av en ring, på baksiden av et anheng, lokket til en gullklokke, på låsen til et gullsmykke osv. I for eksempel Norge er 14 karat det mest vanlige, og har stempel 585.

Av og til kan gull fra utlandet være stemplet 14K, 18K osv. Dette kan være gull, men det kan også være falskt. I slike tilfeller må vi i Gullbanken alltid få inn gullet for å kunne gi et korrekt svar på om det er gull og eventuelt hvilken karat det er.

Alle andre stempel betyr at det ikke er gull. Velkjente stempel for double/uekte er Amerik, AmDbl og GF.

Hvis det er vanskelig å se stempel for deg hjemme eller du er usikker på om det er gull må det sendes inn til oss for analyse.

Se alle stempel/karat

Gullskolen

Hva betyr stempelet på gull?

De tre sifrene på gull er promille, og viser hvor mye rent gull (24 karat/999) varen inneholder.

Stemplene som er mest vanlige i Norge er 585/14 karat og 750/18 karat. 585 betyr at det er 585/1000 deler gull, eller 58.5% rent gull. 750 betyr 750/1000 deler gull, eller 75% rent gull. Resterende av legeringen/blandingen er andre metaller. Det reneste man får tak i er 999/24 karat, og inneholder dermed 999/1000 deler gull, 99.9% fingull.

Gullskolen

Hvordan vet jeg verdien av mitt gull?

Når du har funnet stempel på gullet og vet hvilken karat det er kan du veie gullet, for eksempel på en digital kjøkkenvekt.

Vi kjøper kun gull per vekt. Alt som ikke er gull kan du enten ta bort selv før du sender inn, eller så gjør vi det gratis for deg. Som for eksempel diamanter, stener, perler, innmat og glass fra en klokke osv. Og husk å trekke fra det som ikke er gull når du beregner vekt for å finne verdien på gullet.

Våre vekter er de beste på markedet og godkjent i henhold til krav fra Justervesenet. Det vil dermed mest sannsynlig skille litt på vekten du selv finner på din vekt, men det er sjelden veldig store forskjeller. Slik at du får en veldig god estimering av din utbetaling.

Hvis smykket ditt er stemplet 585 vet du at det er 14 karat. Hvis det veier 20 gram legger du inn 20 gram og velger 14 karat i vår populære Gullpriskalkulator, og da ser du nøyaktig utbetaling for gullet akkurat den dagen.

Trykk på linken for å komme til vår Gullpriskalkulator med dagens gullpriser og hvilken karat de ulike typer stempler er.

Gullskolen

Hvilke typer gull er det?

Gull finns i mange ulike farger. Gull kan være for eksempel hvitt, rødt, lilla, svart og det mest vanlige som er gult.

Rent gull (24 karat/999) er gult i farge. Derfor er alltid for eksempel en gullbarre av rent gull fargen gul. Gull er et mykt metall, og rent gull er så mykt at det kan formes med bare hendene. Det er dermed nødvendig å forsterke legeringen/blandingen i smykker og annet med andre, sterkere metaller. Ved å blande inn andre metaller oppnår man også ulike variasjoner i farger. Hvitt gull, som er veldig vanlig, har ofte blandet inn de lyse metallene palladium, sølv eller nikkel. En ring i hvitt gull er ofte 14 karat/585. Da er 58.5% rent, gult gull, og de andre metallene i legeringen/blandingen gir da den lyse fargen samt forsterker ringen slik at den er hard og solid. Rødt gull har ofte blandet inn kobber som gir rødfargen i gullet. For å oppnå den kule, svarte fargen på gull er galvanisering med for eksempel Rhodium eller Rhutenium den vanligste metoden.

Gull er gull, og det eneste som indikerer verdien er karat (finheten av gull). Det spiller ingen rolle for verdien hvilken farge gullet har.

Hva slags gull kjøper vi?

Vi kjøper alt av gull uansett farge, mengde, stand eller alder. Merk at vi kun kjøper gull på vekt. Vi kjøper ikke diamanter, stener, perler og lignende. De kan du enten fjerne selv før innsending, eller vi gjør det gratis for deg. Etter ønske kan de returneres for kroner 295 dersom de er mulig å fjerne uten skade. Eksempel på gull vi kjøper:

 • Hvitt gull
 • Ringer
 • Halskjeder
 • Smykker
 • Gullklokker
 • Armbånd
 • Anheng
 • Brosjer
 • Øredobber
 • Mynter og barrer

Gullskolen

Litt om gullets historie

Gull er et metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Au og atomnummer 79.

Gull var et av de første metallene som ble bearbeidet av mennesker. På grunn av at det forekom i ren og naturlig form, var lett å bearbeide og hadde et vakkert- og holdbart utseende.

Historikerne mener det var egypterne og sumererne som oppdaget gullet for omtrent 7 000 år siden. I mange kulturer er metallet ansett for å ha magiske krefter og ble derfor brukt som religiøst symbol. Gjennom tidene er gull også blitt flittig brukt til i kunstnerisk utsmykking. Omkring 5 000 år f.Kr. utformet egypterne kulturgjenstander i gull, og det eldste gullsmykket vi i dag kjenner til stammer fra gravkammeret til Farao Zer av Abydos og skriver seg fra ca. år 3 100 f.Kr. I gravkammeret til farao Menes, ca. 3 100 f.Kr, er det notert at verdien av én del gull tilsvarer verdien av 2,5 deler sølv.

Rundt 2 000 f.Kr var verdiforholdet mellom gull og sølv 1:6, mens forholdet mellom jern og sølv var 1:8. Gull var med andre ord mindre verdt enn jern. Et av de eldste daterte gullfunnene i Norge er en bronsespenne med fremside i gullfolie som ble funnet i en ødelagt gravrøys på Furutoppen ved Larkollen i 1984. Funnet er datert til å være skapt et sted mellom 900-700 f.Kr. Ifølge teorier kan den enten ha blitt mistet av tidlige gravrøvere eller blitt etterlatt som et gudeoffer.

Gull har fascinert mennesker i tusener av år, og metallet har hatt stor innflytelse på menneskets historie. Gulljakt har ført til både geografiske oppdagelser, invasjoner og erobringer. Gullstandarder har gjennom tidene også blitt brukt som målestokk for lands- og enkeltpersoners makt og status i forhold til andre.

Det norske navnet på gull stammer fra indogermansk ghel som betyr «gulglinsende». Det kjemiske symbolet Au er en forkortelse av det latinske navnet: aurum, som språklig betyr «skinnende morgengry».

Kilde: Wikipedia

Gullskolen

Gull i økonomien

Fra midten av 1800-tallet valgte stadig flere land å binde pengeverdien til gull. Sentralbankene pliktet å veksle penger til en fast verdi mot gull. Samtidig var det ingen restriksjoner på import og eksport av gull over landegrensene. På den måten ble et internasjonalt fastkurssystem basert på en gullstandard gradvis etablert.

Norge gikk fra sølvstandard til gullstandard i 1874. Kronen ble innført som myntenhet, og vi gikk inn i en myntunion med Sverige og Danmark. Gullstandarden og myntunionen var vellykket. Verdensøkonomien og norsk økonomi var i vekst. Prisnivået var stabilt. Også på 1900-tallet har perioder med nominell stabilitet – det vil si stabilitet i priser og valutakurs, altså både intern og ekstern stabilitet – falt sammen med jevnt over god økonomisk vekst.

Erfaringene fra det siste århundret viser at veksten i konsumprisene i det lange løp faller sammen med høy vekst i pengemengden, selv om årsakssammenhengen mellom pengemengde og inflasjon kan være uklar.

Vi har hatt fire perioder med virkelig høy inflasjon i de siste hundre årene: Under de to verdenskrigene og Koreakrigen, samt en 15 års periode fra første halvdel av 1970-årene til annen halvdel av 1980-årene.

Under første verdenskrig tiltok inflasjonen kraftig. Britene finansierte i stor grad krigføringen ved å trykke penger. Prisstigningen skjøt fart i de fleste landene, også i Norge. Gullstandarden ble suspendert.

Kronens verdi mot gull og pund svekket seg kraftig i den såkalte “jobbetiden” under og etter første verdenskrig. Prisveksten ble svært høy. Vi fikk en spekulativ boble med sterk vekst i priser på eiendommer og aksjer. Da boblen sprakk, ble “jobbetiden” avløst av nedgangstid, deflasjon og bankkrise. Nedgangen ble trolig forsterket av den såkalte paripolitikken, som tok sikte på å bringe kronen tilbake til samme verdi mot gull som før krigen.

Spotpris/markedspris på gull oppgis i 1 ounce (31.1 gram) mot US Dollars (amerikanske dollar). Slik at gullprisen i Norske Kroner vil dermed være relatert til valutakursen NOK/USD.

Kilde: Økonomiske perspektiver – Svein Gjerdrem

Litt om Norges gullbeholdning

Fra Gulltransporten i 2. verdenskrig til salget av Norges gullbeholdning i 2004.

I 1940 under andre verdenskrig flyttet Norge sin gullbeholdning i Operasjon Gulltransporten. Gulltransporten var operasjonen som brakte Norges Banks gullbeholdning på nær 50 tonn i Oslo i sikkerhet i Storbritannia og Nord-Amerika etter den tyske invasjonen av Norge i 1940. Transporten gikk va Lillehammer, Åndalsnes, Molde og Tromsø mens kampene pågikk langs deler av ruten.

I 1988 kjøpte mynt og seddelsamler Jan Olav Aamlid gjennom Oslo Mynthandel store deler av gullet fra gullbeholdningen fra diverse banker i USA og Canada. Aamlid kjøpte hele 100 484 nordiske gullmynter for ca. 100 millioner norske kroner, som ble rangert i Guinness rekordbok i 1988 som verdens største myntkjøp. Mange av disse myntene ble igjen solgt videre til samlere og investorer.

I 1987, da Norges Bank flyttet inn i nytt bygg, ble 10 tonn gullmynter flyttet fra Ottawa og New York til Oslo.

I 2004 solgte Norges Bank unna alle gullbarrene, med unntak av syv stykker som er beholdt for utstillingsformål. Gullbarrene utgjorde 90 % av gullet i gullreservene. Norges Bank har beholdt 3 1/2 tonn med gullmynter som tilsvarer rundt 600 000 mynter. Norges Banks begrunnelse for å beholde disse myntene er fordi de har historisk verdi ettersom de var med på Gulltransporten. Imidlertid var det bare i underkant av 200 000 mynter som faktisk var med på transporten. Resten var deponert i utlandet på forhånd. Totalt sett bestod gullreservene av rundt 700 000 mynter. Så bare 2 av 7 mynter har vært med på gulltransporten.

Myntene solgt i 1988 utgjør en stor del av de norske gullmyntene fra 1874–1910 som innehas av samlere, men langt fra alle. Mange norske gullmynter fra perioden befant seg på private hender da gulltransporten fant sted og har således ikke vært en del av transporten. Myntene fra gulltransporten har i etterkant blitt blandet med gullmyntene som ikke var med på transporten, og det er umulig å se forskjell.

Norges valg å selge gullbeholdning samt opprettelsen av Norske Pensjonsfondet, også kalt Oljefondet, er interessante og relaterte temaer i Norges historiske økonomiforvaltning. I 1969 ble et av verdens største oljefelt til havs funnet i Norge. Plutselig hadde vi mye olje vi kunne selge, og landets økonomi vokste dramatisk. Det ble tidlig bestemt at inntektene fra olje og gass måtte brukes i et forsiktig tempo for å ikke skape ubalanse i økonomien. I 1990 vedtok Stortinget loven om Statens pensjonsfond for å sikre dette. Loven resulterte i Statens pensjonsfond utland, og de første kronene ble satt inn i fondet i 1996. Som navnet på fondet tilsier ble det bestemt at fondet kun skulle investeres i utlandet.

Kilde: Wikipedia

Fun facts

Gull er spiselig

I mange asiatiske samfunn er det gull i små gaver som frukt eller søtsaker, og det finnes mange ulike typer drikker som inneholder gull blad. Gull er også å finne som ingrediens i enkelte medisiner.

Gull er ekstremt formbart

Så lite som 1 ounce (31.1 gram) gull kan strekkes ut til en 8 kilometer lang gulltråd.

Vi har alle litt gull i oss

I gjennomsnitt inneholder den menneskelige kroppen 0.2 milligram gull. Skjelettet inneholder 0.016 deler gull per million.

Mye gull i havet

Det er ca. 9 milliarder tonn gull i verdens hav. Mesteparten av dette gullet er ikke mulig å utvinne.

Dagens gullpriser per gram som Gullbanken utbetaler

Den prisen du ser er den du får. I motsetning til mange av våre konkurrenter har vi ingen fraktgebyrer, undersøkelsesgebyrer eller andre skjulte kostnader.

 • Type:Pris per gram kr
 • Type:Pris per gram kr
 • 8 Karat (333)

  192 kr

 • 9 Karat (375)

  216 kr

 • 10 Karat (417)

  240 kr

 • 14 Karat (585)

  351 kr

 • 18 Karat (750)

  426 kr

 • 20 Karat (833)

  480 kr

 • 21 Karat (875)

  504 kr

 • 22 Karat (916)

  528 kr

 • 23 Karat (958)

  552 kr

 • 24 Karat (999)

  728 kr

 • Investeringsmynt
  Gjelder KUN samme gullmynter som selges i Gullbanken.

  760 kr

Vi i Gullbanken har ingen skjulte gebyrer når vi kjøper ditt gull. Prisene i Gullbanken er det du får utbetalt. Om du sammenligner våre priser med våre konkurrenter, husk at våre konkurrenter ofte har gebyrer som trekkes fra oppgitt pris på deres sider og dermed gir deg lavere pris enn forespeilet. Din totalpris utbetalt blir dermed høyest hos oss i Gullbanken.


Se hvor mye du får utbetalt i dag

Beregn hvor mye du får utbetalt i dag med vår Gullpriskalkulator og bestill gratis- og fullforsikret Gullpakke i dag.

Vekt i gram:

0 gram

Karat:

0 karat

Utbetaling

0 gram på 8

100 kr

 • Beste verdi
  Beste verdi
 • Høyest forsikring
  Høyest forsikring
 • Umiddelbar utbetaling
  Umiddelbar utbetaling
Se vår instruksjonsvideo som beskriver hvordan du selger gull til Gullbanken

Se vår instruksjonsvideo

Bruk ett par minutter på vår fine instruksjonsvideo som forklarer den enkle prosessen ved å selge gull til Gullbanken.

Din garanti for en trygg handel

 • Trygg, sikker, oversiktlig og enkel handel
 • Markedets beste verdi
 • Ingen skjulte gebyrer eller avgifter
 • Penger på konto senest neste virkedag etter at tilbudet er godkjent
Vi sender en bekreftelse på e-post.

Les mer om hvordan vi bruker og behandler din personlige informasjon i vår personvernpolicy.

Ofte stilte spørsmål

Kjøper dere hvitt gull?

Ja, vi kjøper hvitt gull. Det eneste som styrer verdien på gull er karat, altså finheten av gull. Gull kan være hvitt, svart, lilla osv. Det spiller ingen rolle hvilken farge gullet har.

Kjøper dere gullklokker?

Ja, vi kjøper absolutt gullklokker.

Vær obs på at en gullklokke blir demontert i analysen der alt som ikke er gull blir fjernet som f.eks glass, urverk osv.

Hvis du har en fungerende klokke du er litt usikker på om du ønsker selge, ta kontakt med oss før du sender den inn så kan vi forsøke estimere verdien for deg før du bestemmer deg om du vil selge gullklokken.

Blir gullet jeg sender inn til dere skadet?

Ja, gullet du sender inn kan bli skadet i analysen.

Dette fordi vi alltid tar bort det som ikke er gull for å kunne gi deg 100% rett tilbud på ditt gull. For eksempel tar vi bort diamanter, stener, perler osv. En gullklokke blir demontert. Hvis du er i tvil på en gullklokke, ta kontakt med oss så kan vi sammen estimere verdien av gullklokken før du sender den inn.

Det er viktig at du vet dette. Les gjerne våre vilkår under “Kundeservice” før du sender inn ditt gull slik at du har full kontroll på prosessen.

Kjøper dere diamanter og edelstener?

Nei, vi kjøper ikke- eller verdivurderer diamanter eller edelstener. Vi kjøper kun gull per vekt.

Du som kunde kan selv ta bort eventuelle diamanter og edelstener før du sender inn ditt gull til Gullbanken. Vi foretrekker at kundene gjør dette selv, men om ikke gjør vi dette gratis for deg. Du som kunde kan velge få disse i retur om det er mulig plukke de ut uten å skade de. Dette er det eneste som koster noe hos oss i Gullbanken, returen koster 295 kroner.

Bestill gratis Gullpakke

Fullforsikret inntil 100 000 kroner og gratis frakt. Gullpakken inneholder alt du trenger for å sende inn ditt gull.

Bestill gratis Gullpakke